Bevezető igék

Azzal a nemes szándékkal indítom el ezt az oldalt, hogy a csíksomlyói kegyhelyet, a boldogságos Szűz Mária által megszentelt búcsújáró helyet és a Szűzanya tiszteletét sok oldalról ismertessem, méltassam. Mind többen jönnek Csíksomlyóra, turisztikai okból, de még inkább a Szent Szüzet tisztelni és hozzá imádkozni, általa Istentől kegyelmet nyerni. Sok hívő ember hall ugyan Csíksomlyóról, de nem adatik meg nekik, hogy ide látogassanak, azt akarom, hogy azok is tájékoztatást nyerjenek a kegyhelyről, a kegyszoborról és a búcsújárásról.

            Amennyiben felkeltettem a rám figyelő hívő emberben az érdeklődést a szent ügy iránt, örömömre szolgál. Isten kegyelmébe és a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlok minden jószándékú embert.

error: Content is protected !!