A SZENVEDŐ JÉZUS OLTÁRKÉPE

A kegytemplom egyik igen jelképes bútora a szenvedő Jézus oltára. Az oltárkép a vállán keresztet hordozó Jézust ábrázolja. A keresztre rá vannak írva az emberiség bűnei. Jelzi, hogy Jézus a bűnök miatt hordozta a keresztet és szenvedésével, kereszthalálával megváltotta az emberiséget. Izaiás próféta 700 évvel Krisztus előtt megjövendölte, hogy Krisztus, amikor eljön, az emberek bűneinek kiengesztelésére fog szenvedni és meghalni. (Iz. 53, 4-5,)

Témájánál fogva ezt az oltárképet nagyon szeretik a szenvedő emberek. Sokszor, hosszasan elidőznek imádkozva a szent kép előtt. Sajnos, az idők folyamán elszennyeződött a kép, s bár szakemberrel restauráltattuk, halványan látszik a kereszten a felírat. Ezért mellékelem a felírást az alábbiakban:    

  • Kevélység, fösvénység, Bujaság, Irigység, Torkosság.
  • Rágalmazás, Vakmerő ítélet, Szentségtelen házasság.
  • Harag, Jóra való restség, Hazugság, Tolvajság, Bálványozás, Káromkodás, Átkozódás, Botránkoztatás.
  • Akarattal való gyilkosság.
  • Természet ellen való bűn.          
  • Szegényeknek, Árváknak és Özvegyeknek nyomorgatása. 
  • Szolgáknak és munkásoknak bérek megtartása.
error: Content is protected !!