Keresztút a Kissomlyó hegy oldalában

A Kissomlyó-hegy aljától a meredek oldalon út vezet a Salvator kápolnához. Ezen az úton vannak felállítva a keresztút stációi, amelyeket a búcsús nép szívesen jár végig, imádkozva a keresztútat. Jézus hágójának nevezik ezt a székelyek. Vannak közben más régi kőkeresztek is, amelyeket Stációs kereszteknek hívnak és előttük gyakran imádkoznak. A Csíksomlyóra zarándokló nép az egész Kissomlyó hegyét szent hegynek tartja.

A Keresztút

Minden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomlyón ezt a Kissomlyó-hegy északi oldalán állították fel. Az állomások egy-egy személy vagy csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját és a maga keresztútját egyesíti vele.

Bevezetés: 

A stációk előtti talpon áll a magas kőkereszt. Az alján ez a felírat áll: 1868. 

Hátán: JAV. 1970.

I. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust.

Dombormű: Az ítélet elhangzott. Pilátus mossa a kezét. A katona elvezeti Krisztust. A főpap örül az ítéletnek.

Felirat: ŐSI HITÜNK, SZÉKELYSÉGÜNK MARADANDÓ NEVE-KÉPPEN ÁLLJON E SZENT EMLÉK! ÁLLJON E SZENT TÉREN!  SZENT TAMÁS GYERMEKEI A HARGITÁN TÚLRÓL. 1926 

Hátán: JAV.1970.

II. Állomás Jézus vállára veszi a keresztet.

Dombormű: Krisztus kitárja a kezét, hogy átvegye a keresztet. Két katona szolgai készséggel adja át.

Felirat: A KEDDI BÚCSÚK ÁJTATOS NÉPE KEGYELETTEL

ÁLLÍTTATTA! CSÍKSOMLYÓN 1926 

Közben kisebb kőkereszt. Bal szárnya csonka. Felírás: ÁLLÍTATÁ P.B. 1868. JAV. 1970.

Hátán: JAV.1970.

III. Állomás: Krisztus először roskad le a kereszt alatt.

Dombormű: Krisztus a föld porában. Egyik katona üti, a másik a ruháját húzza, hogy álljon fel.

Felirat: URAM BŰNEINK MIATT KERESZTED ELÉ ROSKADUNK. DE ESÉSED FELKELÉSRE INT. MINEK EMLÉKÉRE ÁLL ITT E SZENT KERESZT. 

IV. Állomás  Jézus találkozik édesanyjával.

Dombormű: Krisztus viszi a keresztet. Édesanyja a fájdalomtól aléltan áll. Szent János karjaiban tartja. Magdolna térdre omlik és kitárja karjait.

Felirat: A MEGVÁLTÁS EZERKILENCSZÁZÉVES EMLÉKÉRE

ÁLLÍTTATTA A SZ. K. H. BRASSÓI TAGOZATÁNAK IFJÚSÁGA, ANNAK JÓTEVŐI 1934. JAV.1970.

V. Állomás  Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni.

Dombormű: Krisztus elesett a kereszt alatt. Egyik katona és Cirenei Simon segít tartani a keresztet. 

Felirat: KERESZTET VISELŐ KRISZTUSOM TANÍTSD MEG SZÉKELY NÉPEMET, HOGY NAGY LÉLEKKEL HORDOZZA KERESZTJÉT.

Hátán: ÁLLÍTTATTA Özv. GÁBOR ÁDÁDMNÉ, LĂZAREA-SZÁRHEGY.

VII. Állomás  Jézus másodszor esik el a kereszttel.

Dombormű: Krisztus guggolva összerogy a kereszt alatt. A két katona és a főpap aggódik a kivégzés sikere miatt.

Felirat: ÁTOK KÍSÉR, GÚNY, GONOSZSÁG, LEROGYSZ ÚJRA, SZELID JÓSÁG. VÁLLALOD, MIT ATYÁD RÁD MÉRT GYÜLÖLETÜNK BOTRÁNYÁÉRT. ADD, HOGY FORRJON EGYBE VÉGRE SZERETETBEN ISTEN NÉPE.

Hátán: ÁLLITTATTA FÜLÖP ISTVÁN ÉS NEJE ERZSÉBET SZÁSZRÉGEN 1970

Közben régi kőkereszt. Felírata: Állíttá Gy-o Szárh Közsség.

VIII. Állomás  Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.

Dombormű: Krisztus diadalmasan viszi keresztjét, vigasztalja a vizet vivő földregörnyedt asszonyokat.

Felirat: BŰNÖSÖK VAGYUNK. AZÉRT ROSSZAK GYERMEKEINK IS. 1970. MIATTATOK, NE MIATTAM HULLJON A KÖNNY SZAKADATLAN! ÖNKÍNODRA MIT SEM NÉZVE ÍGY INTESZ A VEZEKLÉSRE. ÉGESD, URAM, TUNYASÁGOM, ITT ÉS NE A MÁSVILÁGON.

IX. Állomás  Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt.

Dombormű: Krisztus tehetelenül elterül. A főpap és a farizeus aggódva néz: nem sikerül kivégezni? A katonák hivatalból segítik.

Felirat: ÁLLÍTOTTÁK KOROND KÖZSÉG HÍVEI 1939.

Közben öreg kereszt. Felirata: Állítta gyergyó szt mikló róm. fzert községe 1868

X. Állomás  Jézust megfosztják ruhájától.

Dömbormű: Római katona levetkőzteti Krisztust.

Felirat: Ó MEZTELEN KRISZTUS A HEGYTETŐN, LÉGY IRGALMAS VETKÖZTETŐM.

1949.VIII. 20-án SZATMÁRI IRGALMAS NŐVÉREK. ATM.

XI. Állomás  Jézust a keresztre szegezik.

Dombormű: Római katona Jézus jobb kezét rászegezi a keresztfára. A főpap és a ferizeus kárörömmel itéli: „Sikerült.”

Felirat: ÁLLÍTTATTA FERENC JÓZSEF ács ÉS NEJE IMRE RÓZÁLIA. CSÍKSZÉPVÍZ 1942.

XII. Állomás  Jézus meghal a kereszten.

Dombormű: a katona lándzsával átszúrja Jézus oldalát. A Szűzanya szenved. János apostol támogatja. 

Felirat: EZEN STÁCIÓT KÉSZÍTTETTE ÖZV. BÍRÓ PÉTERNÉ, DITRÓI LAKOS KERESZTES ANNA 1942. (Mesterjegy: Balázs Ditró)

Közben öreg kereszt: Allíttá Gyo. Szt. Miklós lat. szert községe 1868.

XIII. Állomás  Jézus testét leveszik a keresztről.

Dombormű: Mária ölében tartja fia holttestét. János és Magdolna részvéttel van. A főpap elégedett. 

Felirat: A KOLOZSV-i KATOLIKUS HÍVEK ADOMÁNYA. 1937.

Előtte a földben betét márványtábla: HÁLÁBÓL MÁRIÁNAK. M. ÉVA 1987. szept. 4.

XIV. Állomás  Jézus holttestét a sírba teszik.

Dombormű: Arimateai József és Nikodémus kősírba teszi Jézus testét. Mária fájdalmában temeti szent Fiát. Szent János vígasztalja. 1937.

Hátán: ÁLLÍTOTTA J. IMRE ZARÁNDOK.

U.I.  A IV. állomás után van egy öreg kőkereszt.

Felirata: D. a J. Kr. 1935. – JAV. 1970.

Szent Ferenc atyánk különleges módon szerette és imádta a keresztrefeszített Krisztust. Szeretete jutalmául megkapta Krisztus szent sebeit. Az Úr Jézus most azt mondja nekünk: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen.” Lk 9,23.

(Összeállította: Márk József OFM)

error: Content is protected !!